+90(212)2343563 +90(212)2912222    +90(534)8309641 +90(532)4466979
Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No:11 Kat:4 34367 Nişantaşı/Şişli- İSTANBUL

Kornea gözün ön kısmında yer alır ve gözün kırıcılığı en fazla olan kısmını oluşturur.Anatomik olarak beş tabakadan oluşur.En üst tabakası olan kornea epiteli dışında diğer tabakalarında kendi kendini tamir kabiliyeti yoktur,nedbeleşme riski yüksektir.

Kornea muayenesi

Yarıklı lamba biomikroskopisi ile genel bilgi elde edilir. Farklı aydınlatma teknikleri ile tabakaları ayrı ayrı incelenebilir.

 

Korneanın belirtileri

* Ağrı. Enfeksiyon, korneal ödem ve yabancı cisim gibi nedenlerle korneadaki sinir uçlarının uyarılmasına bağlı olarak oluşur.
* Merkezi kornea saydamlığının bozulması sonucu bulanık görme
* Korneal ödem nedeni ile ışığın tayflara ayrılması sonucu beyaz ışığın gökkuşağı gibi renkli görülmesi
* Işığa karşı hassasiyet
* Gözlerde sulanma ve kızarıklık
* Blefarospazm, yani rahatsızlığa bağlı olarak hastanın göz kapaklarını sıkma durumu bulunur.

 

Kornea enfeksiyonları

Kornea, sürekli mikroplara ve çevresel etkenlere açık olması nedeniyle, bazı savunma mekanizmalarına sahiptir (Göz kapama refleksi, gözyaşı sıvısı, korneanın en dışındaki epitel hücrelerinin tam ve hızlı rejenere olabilmesi). Ancak bu bariyer bozulur ya da aşılırsa, keratit meydana gelir. Hazırlayıcı faktörlerin bazıları; blefarit, dakriyostenoz, büllöz keratopati, kuru göz, kontakt lens kullanımı, travma ve immünsupresif kullanımıdır.

 

 

 

KERATOKONUS (Korneanın Gelişimsel Anomalisi)

Kornea merkezinin kesifleşmesi ve incelmesi ile seyreden ilerleyici tipte bir hastalıktır. Aileseldir. Karakteristik özellikleri; çift taraflı tutulum,kornea stromasında incelme,öne çıkıntılaşma ve düzensiz astigmatizmadır. Klinik olarak ergenlik çağında belirti vermeye başlar, ilerleme olabileceği gibi durağan döneme de girebilir. sistemik ya da oküler pekçok hastalıkla birlikte ortaya çıkabilir. En belirgin özelliği giderek artan bir sıklıkla gözlük değiştirme ihtiyacı ve kontakt lens kullanım zorluğudur.Teşhis; klinik bulgular ve korneada spesifik topografik değişikliklerin tespitiyle konur. Tedavide sert kontakt lensler, INTACS, keraring ve penetran keratoplasti denenebilir.

 

Kuru göz

Göz yaşı sıvısının eksikliğine bağlı gelişen göz kuruluğundan kaynaklanır, 40’lı yaşlardan itibaren sık görülebilen bir hastalıktır. Gözde yanma, kızarıklık, refleks yaşarma ve yabancı cisim hissi olabilir. Tedavisinde suni gözyaşı preparatları, punktum tıkacı ve cerrahi yöntemler uygulanır.

 

Kornea Depolanmaları

Arkus Senilis (genellikle ileri yaşlarda görülen limbusa yakın bir halka şeklinde yağ depolanmasıdır,görme bozukluğuna neden olmaz). Demir Çizgileri (fizyolojik, pterijium dokusunda,glokom cerrahisi filtrasyon blebinde ve keratokonusta görülebilir)

Kornea Distrofileri

Korneanın değişik katlarında kesifleşmeye yol açan metabolik fonksiyon bozukluğudur.10-30 yaşları arasında görülebilirler.